EN – ORCHIDS SUITE

Size: 35m2
Number of Room: 24
View: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

EN – FAMILY SUITE

Size: 25m2
Number of Room: 24
View: Hướng Biển, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

EN – SUITE ROOM

Size: 35m2
Number of Room: 11
View: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Giường King
Điều Hoà
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

EN – PRE-DELUXE ROOM

Size: 24m2
Number of Room: 24
View: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

EN – DELUXE ROOM

Size: 24m2
Number of Room: 24
View: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

EN – SUPERIOR ROOM

Size: 25m2
Number of Room: 13
View: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi
ĐẶT PHÒNG NHANH