SUPERIOR ROOM

Diện Tích: 25m2
Số Lượng Phòng: 13
Hướng Phòng: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

DELUXE ROOM

Diện Tích: 24m2
Số Lượng Phòng: 24
Hướng Phòng: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

PRE-DELUXE ROOM

Diện Tích: 24m2
Số Lượng Phòng: 24
Hướng Phòng: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

SUITE ROOM

Diện Tích: 35m2
Số Lượng Phòng: 11
Hướng Phòng: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Giường King
Điều Hoà
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

FAMILY SUITE

Diện Tích: 25m2
Số Lượng Phòng: 24
Hướng Phòng: Hướng Biển, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi

ORCHIDS SUITE

Diện Tích: 35m2
Số Lượng Phòng: 24
Hướng Phòng: Hướng Biển, Hướng Thành Phố, Hướng Núi
Giường Đơn
Giường Đôi
Điều Hoà
Free Wifi
Vòi Hoa Sen
Bồn Tắm
Máy Sấy Tóc
Hồ Bơi
ĐẶT PHÒNG NHANH