CHÚNG TÔI CÓ PHÒNG

PHÒNG STANDARD (STD)

Máy lạnh Máy hút ẩm, lọc không khí Free wifi …

250.000đ/ đêm (+ 100.000đ/ BOSS thứ 2) Xem Thêm

PHÒNG STANDARD CAMERA RIÊNG (STDc)

Máy lạnh Máy hút ẩm, lọc không khí Free wifi …

300.000đ/ đêm (+ 100.000đ/ BOSS thứ 2) Xem Thêm

PHÒNG SUPERIOR (SUP)

Máy lạnh Máy hút ẩm, lọc không khí Free wifi …

350.000đ/ đêm (+ 150.000đ/ BOSS thứ 2, thứ 3) Xem Thêm

PHÒNG SUPERIOR CAMERA RIÊNG (SUPc)

Máy lạnh Máy hút ẩm, lọc không khí Free wifi …

400.000đ/ đêm (+ 150.000đ/ BOSS thứ 2, thứ 3) Xem Thêm

PHÒNG FAMILY (FAM)

Máy lạnh Máy hút ẩm, lọc không khí Free wifi …

550.000đ/ đêm (+ 150.000đ/ BOSS thứ 2, thứ 3, thứ 4) Xem Thêm

PHÒNG FAMILY CAMERA RIÊNG (FAMc)

Máy lạnh Máy hút ẩm, lọc không khí Free wifi …

600.000đ/ đêm (+ 150.000đ/ BOSS thứ 2, thứ 3, thứ 4) Xem Thêm
ĐẶT PHÒNG NHANH