Đồ ăn

  • Thịt hộp CIAO : 35.000đ/ lon
  • Thịt gói SNAPY TOM : 15.000đ/ gói
  • Thạch gói NEKKO: 19.000đ/ gói
  • Súp thưởng : 10.000đ/ cây

 

ĐẶT PHÒNG NHANH